Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Velderman Webdevelopment kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Velderman Webdevelopment, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Velderman Webdevelopment verstrekt. Velderman Webdevelopment kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM Velderman Webdevelopment GEGEVENS NODIG HEEFT
Velderman Webdevelopment verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Velderman Webdevelopment uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een dienstverlening.

Indien u een overeenkomst heeft gesloten met Velderman Webdevelopment zullen uw gegevens ook gebruikt worden voor administratie doeleinden.


HOE LANG Velderman Webdevelopment GEGEVENS BEWAART
Velderman Webdevelopment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
Velderman Webdevelopment verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Velderman Webdevelopment en aangeboden diensten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoekgedrag op de website. Velderman Webdevelopment gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS
Geen van de aangeboden diensten van Velderman Webdevelopment maken gebruik van Google Analytics.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Velderman Webdevelopment zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DIENSTEN

Velderman Webdevelopment bied de volgende diensten aan onder de naam avhost.nl:

  • Hosting van websites en mail
  • Hosting van virtuele private servers

BEVEILIGEN

Velderman Webdevelopment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Velderman Webdevelopment maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Velderman Webdevelopment verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Velderman Webdevelopment op via arjo@arjovelderman.nl. arjovelderman.nl is een website van Velderman Webdevelopment. Velderman Webdevelopment is als volgt te bereiken:

Telefoon: +31623224834
E-mailadres: privacy@arjovelderman.nl